«Lønn som fortjent» lever videre

Del : fbtw

I mange år har OHF støttet Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Samarbeidsavtalen med Bymisjonen har blant annet støttet prosjektet Lønn som fortjent, hvor rusavhengige i Oslo kan få en jobb å gå til.

Lønn som fortjent var Oslos første sysselsettingstiltak for mennesker i aktiv rus og har blitt et svært populært tilbud siden starten i 2004. Oppgavene går ut på å rydde gater og t-baner, og drive glassengelverksted.
? Behovet for rusforebyggende tiltak og væresteder er økende, da stadig flere grupper oppsøker kriminalitets- og rusmiljøene i Oslo, sier Janne Holtet Westbye, sikkerhetssjef i OHF.
I slutten av januar varslet Oslo kommune at de var nødt til å si opp samarbeidskontrakten grunnet budsjettendringer for 2014. I februar fant de likevel penger til å fortsette samarbeidet.
??Vi gjorde en ny vurdering av tiltaket, og dette er mer enn en vanlig renholdstjeneste. Noen ganger det verdt å snu på hver eneste flis, sier direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten til Osloby.
Kommunen bruker rundt 95 millioner kroner i året på renhold av Oslos gater. Av dette utgjør kontrakten med Bymisjonen drøyt én million. Kommunen har nå bestemt seg for å kutte hos andre eksterne leverandører i stedet.