Lønnsstilskudd for permitterte

Del : fbtw

Nå har din bedrift muligheten til å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Det er etablert en midlertidig ordning med mål om å redusere antallet som er permittert som en følge av korona.

Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb. I tillegg vil denne ordningen gjøre det lettere å hente tilbake folk som kan jobbe med å forberede bedriften på den dagen aktiviteten tar seg opp igjen. For noen kan det også være en god mulighet til å gi ansatte kompetansepåfyll, særlig i bransjer der pandemien vil sette varige spor, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Kompetanseheving

Å styrke kompetansen hos de ansatte er en viktig forutsetning for ny vekst i mange bedrifter. Regjeringen foreslår derfor også å bevilge ytterligere 100 millioner kroner til den søknadsbaserte ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO), som forvaltes av fylkeskommunene

Hvor stort er tilskuddet?

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.

Les mer om hovedpunktene i Regjeringens forslag her: Regjeringen.no 

Ordningen har virkning fra 15. mars. Her kan du søke! 

Klikk her for Regjeringens temaside for koronasituasjonen.