Løvenskiolds gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13371
Tittel: Løvenskiolds gate
Tidsrom: 18.05.2017 – 31.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 07.03.2017

Berørte adresser:

LØVENSKIOLDS GATE 9A, LØVENSKIOLDS GATE 12C, LØVENSKIOLDS GATE 12B, LØVENSKIOLDS GATE 9B, LØVENSKIOLDS GATE 12A, BALDERS GATE 28, LØVENSKIOLDS GATE 14,
LØVENSKIOLDS GATE 11A, LØVENSKIOLDS GATE 16, LØVENSKIOLDS GATE 11B, LØVENSKIOLDS GATE 18B, LØVENSKIOLDS GATE 18A, LØVENSKIOLDS GATE 13, GYLDENLØVES GATE 24,
LØVENSKIOLDS GATE 7, LØVENSKIOLDS GATE 8, LØVENSKIOLDS GATE 8B, LØVENSKIOLDS GATE 10B, LØVENSKIOLDS GATE 10A, LØVENSKIOLDS GATE 6, LØVENSKIOLDS GATE 3B, LØVENSKIOLDS GATE 4,
LØVENSKIOLDS GATE 2B, LØVENSKIOLDS GATE 3A, LØVENSKIOLDS GATE 2A, LØVENSKIOLDS GATE 1

Arbeidets art:

Asfaltering
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no
Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato: 15.02.2017
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no