Lykke om Bunnpris i fremtiden

Del : fbtw

Mange forbinder Bunnpris med de små
dagligvarebutikkene som har åpent på søndager. Christian Lykke sjefer over 25
slike utsalgssteder.

De såkalte «Brustad-buene» har lov til å holde åpent den
syvende dagen i uken fordi samlet salgsflate ikke overstiger 100 kvadratmeter. Solbergregjeringen har varslet en endring som vil gi alle vanlige butikker lov.

? Søndagsåpent for alle er bra for oss totalt sett. Noen få butikker vil
vi måtte legge om eller ned, men de fleste vil få vekst. Men på sikt er jeg
bekymret for at den samlede åpningstiden i bransjen vil gjøre rekruttering enda
vanskeligere.

Det er dette han ser på som hovedutfordringen
fremover.
? Vi må gjøre det attraktivt for dyktige folk å velge kjøpmannsyrket, et yrke
hvor det kreves lange dager og systematisk arbeid for å lykkes, i en tid hvor
ungdommens idealer er idrettsutøvere og bloggere?

Les hele intervjuet med Lykke i marsutgaven av Oslo Handel