– Må ha noe bilkjøring

Del : fbtw

–  Skal man ha en levende by, må man ha noe bilkøring, sier Morten Evensen i Grindaker Landskapsarkitekter til Osloby.

Firmaet har utarbeidet et forslag for Oslo kommunes sykkelprosjekt. Grensene for bilfri by er noe mindre enn det byrådet har sagt de vil gjøre bilfritt. Forslaget er sendt inn til byrådet.

Tiltak før sommeren

Byrådet vil komme med en tiltaksplan for bilfritt sentrum i løpet av sommeren.

– Det kommer nok testtiltak før sommeren. Vi trenger arkitekter, byutviklere, kulturutviklere og handelsstanden for å se hva vi kan og bør gjennomføre når, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

P-hus i sentrumskjernen

Grindaker har sett på hvilke gater som bør være gågater, gå- og sykkelgater og kollektivgater. De har også sett på hvilke gater som kan brukes til bilkjøring innenfor det bilfrie området.

– Forslaget vårt legger opp til å ha P-hus litt inne i sentrumskjernen, slik at avstanden ikke blir større enn på et stort kjøpesenter. Folk må jo kunne gå litt, er Evensens svar på hva som kan hindre omsetningstap.

Noen av løsningsforslagene:

 • Enveiskjørte sløyfer som går innenfor Ring 1 og ned i parkeringshus innenfor det bilfrie området.
 • Bygge ett nytt parkeringshus innenfor Ring 1 for at parkeringsplasser skal være spredt under det bilfrie området. Da blir det ikke så langt for folk å gå.
 • Opprettholde Rådhusgata, som har nedkjørsel til P-hus, som bilgate
 • Bilkjøring over Fridthjof Nansens plass, på baksiden av Rådhuset. Da kan bilene kjøre videre ned i de to P-husene i Vika.
 • Kristian IVs gate, som har tilgang til P-hus, kan få en løsning der syklister, gående og kjørende deler plassen, såkalt Shared space.
 • Opprettholde bilkøring i Rosenkrantz’ gate. Nesten alle bilfrie storbyer har gjennomfartsårer på tvers.
 • Taxier bør kunne kjøre i alle kjøregater, men også ha tilgang til noen «bilfrie soner».
 • Beboere innenfor Ring 1 må komme seg inn i sonen og parkere på ettermiddagene.
 • For å regulere bilkjøringen, kan det brukes tidsstyring med pullerter, som hever og senker seg. Da kan man også tidsstyre vareleveringen.
 • Gater som sperres for trafikk må rustes opp for å få til nytt liv i byrommene.
 • En annen suksessfaktor for bilfri by er flere boliger.

Les hele saken «Slik kan et bilfritt Oslo sentrum bli»