Må parkere ulovlig – eller legge ned butikken

Del : fbtw

_

Torbjørn Åkesson har drevet blomsterbutikk i Storgata i Oslo i 25 år, har levert dekorasjoner til Nobelprisutdelingen og andre store arrangementer, i tillegg til utallige daglige leveringer. Nå har byggeprosjektet «The Hub» og stenging av gater gjort varelevering og tilgang for budbil umulig. Hva er hans rettigheter slik situasjonen står?

– Vi har ikke noe sted å lovlig parkere en bil for avlasting av varer, eller for bud som skal hente. Gaten rett foran butikken er sperret av hotellbyggeprosjektet som blir drevet av Betonmast. Vi hadde god dialog med entrepenøren og ble lovet at halve gateløpet til enhver tid skulle holdes åpent. Men da byggeprosjektet var igang så både de og vi at dette ikke var mulig om sikkerheten til de forbipasserende skulle ivaretas. Nå har kommunen i tillegg stengt gaten ned mot tunnelen ved Plaza, i retning fra vår butikk, så du må du kjøre rundt halve byen om du skal den veien. Jeg forstår ikke hva Oslo kommune oppnår ved å stenge denne gaten? spør Åkesson med et oppgitt sukk.

Butikken blomstrer… enn så lenge!

– Oslo kommune har aldri jobbet for at vi som leverandør av blomster skal få en enklere hverdag. Men nå er det under enhver kritikk, sier han. Vi føler at dette er  håpløst, og at vi står uten rettigheter overfor kommunen, som har gitt en byggetillatelse som langt på vei setter vårt næringsgrunnlag i fare. I tillegg, i stedet for å hjelpe oss med en løsning så vi får levert våre varer til og fra butikken, stenger de enda en vei som er viktig for å holde vår drift lønnsom, fortsetter han.

– Våre kunder er for det meste bedrifter i og rundt sentrum, som ønsker blomster levert på dagtid. Det har blitt ekstra utfordrende å finne parkeringsplasser for våre bud som er ute på disse ærendene. Det er ikke bare bare å sende våre kuldefølsomme produkter ut på en sykkeltur midtvinters heller, de færreste blomster tåler det, sier Åkesson.

Blomster er levende produkter, som må behandles med varsomhet.

Hans butikk i Storgata, som nå er en del av kjeden Finn Schjøll, er ikke alene med sine utfordringer. Tvert imot, de fleste som driver mindre virksomhetene opplever tilsvarende problemstillinger, og at de i praksis ikke har noen rettigheter.

 

Vi i Oslo Handelsstands Forening vil fortsette å jobbe for å belyse disse virksomhetenes situasjon ovenfor myndighetene. Det kommer faktisk overraskende på flere politiske beslutningstagere vi har snakket med, hvor viktig handelsnæringen er for et levende byliv. Kultur kan ikke skape levende førsteetasjer alene. Hvor viktig bilen fortsatt er for virksomheter, også de som er sentralt plassert, er godt dokumentert. Disse butikkene og serveringsstedene kan ikke endre karakter over natten, selv om det blir tatt politiske avgjørelser om det. Det er ansatte, kontrakter og avtaler og mange praktiske sider ved driften å forholde seg til.

 

Les mer: