MAGASINGRUPPEN

Dette er en frittstående samarbeidsgruppering bestående av 11 kjøpesentre i Oslo sentrum.

Gruppens overordnede målsetting er å koordinere og samarbeide om felles tiltak som bidrar til å øke tilstrømmingen av kunder til Oslo sentrum. Gruppen skal også bidra med kunnskap og kompetanse som bygger opp under OHFs målsetting om å skape lønnsom handel for sine medlemmer.

Oslo Handelsstands Forening koordinerer arbeidet og er sekretariat for gruppen.  

 • Innkalling og tilrettelegging av møter.
 • Innsamling av data og tilrettelegging av informasjon som grunnlag for beslutninger i gruppen.
 • Regnskap for gruppens felles markedsmidler.

Gruppen møtes 6-8 ganger per år.

Deltagere:

 • Elisabeth Jensen, Senterdirektør Byporten
 • Anja Løvåsen, Senterleder Glasmagasinet
 • Torsten Heldal, Senterleder Oslo S/Ø
 • Enza M. Sundbye, Forvaltningsdirektør handelsportefølje Storebrand
 • Hilde Frantzen, Senterleder, Gunerius, Arkaden, Grønland basar
 • Christina Dal Wæhle, Senterleder Paleet
 • Thomas Nygård, Destinasjonssjef Aker Brygge
 • Elisabeth Selvik Hjelle, Markeds- og kommunikasjonsrådgiver KLP Eiendom
 • Kaia Kongsli Head of Marketing, Promenaden Management AS