Måleverktøy i Oslo

Del : fbtw

OHF mener politikk og forvaltning ikke tar nok hensyn til bedrifter, arbeidsplasser og handel i arbeid med reguleringer og tiltak i byutviklingen. Det er de senere år blitt bedre politisk, ved at folkevalgte synes å være mer opptatt av å sikre butikkenes og serveringsstedenes lønnsomhet og drift i forbindelse trafikktiltak og mer. Samtidig gjennomføres enkelttiltak og store prosjekter uten at forvaltningen viser konkrete tegn på at dette etterleves i oppfølgingen.
OHF har derfor fremmet et forslag som vil bruke enkle redskaper for å sikre at næringslivets behov blir sikret både i utforming av planer og ved gjennomføringen av tiltak. Vårt forslag er fremmet i forbindelse sentrumsprosjektet Bilfritt Byliv, men løsningen bør kunne brukes alle steder. Les OHFs notat her.

Les hele forslaget her.