Markveien på Grünerløkka anno 2013.

Markveien for fremtiden

Del : fbtw

Oslo kommune møtte våre medlemmer til diskusjon om hva som kan og bør gjøres i Markveien på Grünerløkka.

Markveien, mellom Nedregate og Grünergata/Olaf Ryes plass, er en del av en områdeplan for Grünerløkka.

Fotgjengere først

Oslo kommunes prosjektleder, Odd Helge Løyning, innledet om muligheter og ønsker i Markveien – sett fra kommunens side.

De viktigste ønskene er gode vilkår for fotgjengere, fremkommelighet for syklister, trygg varelevering og attraktive byrom for handel og folkeliv.

Ingen parkeringsplasser

Markveien skal heretter ha plass for fortau på begge sider, kjørebane for sykkel og bil, samt eget sykkelfelt. Det vil si ingen parkeringsplasser i Markveien.

OHFs medlemmer fremmet flere behov. Gode og forutsigbare løsninger for vare- og håndverkerleveranser ble trukket frem.

Varelevering i sidegater

Butikken Ny York Design & 2nd hand tok blant annet opp at varebiler eller flyttebiler som står utenfor deres butikkvindu hele dagen, er et stort hinder for å tiltrekke seg kunder.

I noen tilfeller bør derfor vareleveringslommer trekkes lengre inn i sidegatene, slik at handlegaten (Markveien) blir mest mulig åpen og tilgjengelig.

Trafikkregulerende tiltak

Oslo kommune vil om ikke lenge gjennomføre en spørreundersøkelse blant de næringsdrivende i gaten, for å få nye ideer til hvordan gaten skal brukes.

Det ligger ikke inne større midler til bruk i gateopprustning, og man kan i hovedsak vente seg trafikkregulerende tiltak.

Ta kontakt med OHF ved Jon Anders Henriksen om du ønsker mer informasjon eller oppfølging.