Medlemsbehov + OHF = OHF-Akademiet

Del : fbtw

Mange av våre medlemmer opplever at medarbeiderne gjerne vil bli flinkere, men mange har hverken tid, eller den pedagogiske kompetansen til å kurse de ansatte. Like fullt er det ofte helt nødvendig at ledere finner løsninger som gjør at ansatte kan heve sin kompetanse uten at det går ut over det daglige arbeidet i for stor grad. Kostnader er selvsagt også en viktig side av saken.

Bilde4«Gulating Ølutsalg startet opplæringen første halvår 2016.
Dette ble godt mottatt av våre ansatte, og har bidratt til mer bevissthet rundt salg.
Innholdet var lett forståelig, og opplegget hadde en enkel oppbygging.
Våre ansatte har et mer bevisst forhold til det å drive med mersalg, samt det å se kunden fra første stund.
Salget har nødvendigvis ikke gått opp, men i vår bransje handler det mye om det å gi kunden en god opplevelse,
slik at de kommer tilbake igjen og igjen – dette har vi merket.»
Tommy Holen Helland

 

Oslo Handelsstands Forening har derfor, i samarbeid med Euro Business School, opprettet OHF-Akademiet. Dette er en nettbasert plattform som gir butikker og små bedrifter mulighet til opplæring av de ansatte på en enkel, morsom og rimelig måte. Tema er profesjonell kundebehandling og butikkdrift.

Infomøte hos OHF 8.september 0830. Klikk her for påmelding

Utvikling innenfor egen bedrift

OHF-Akademiet er et komplett utviklingsprogram innen salg og service innen butikk-til-forbruker-salg (B2C). Dette er et tilbud til OHF´s medlemmer hvor man i tillegg til å ta del i spennende og underholdende byutvikling også får ta del i utvikling av egen bedrift.

«Vi har så vidt begynt med disse kursene. Det ble godt mottatt av de ansatte som mener de har god utbytte av de,t og at det er en fin og fleksibel måte å bli bedre på. Kursene et lette å forstå og gjennomføre, og gir raskt resultater. De ansatte er mer bevisste på hvordan de opptrer i forhold til kundene og bruker aktivt det de lærer.»
Jan O. Johansen, butikksjef Japan Photo Trondheim

 

Bilde3«Vi valgte OHF-Akademiets nettbaserte kurs for å heve kompetansen til våre ansatte.
God service til kundene er viktig, og gjennom kurset får ansatte og ferievikarer tips om hvordan de skal møte kundene,
bli trygge på seg selv, og få mer fornøyde kunder. I tillegg får de tips for mersalg. Med korte videopresentasjoner er innholdet lett forståelig.
Våre ansatte har mer fokus på service, og vi får mange positive tilbakemeldinger fra kundene våre.»
Åse Juul, Modern Art Gallery, Trondheim

 

God avtale gir flere muligheten

Ved å slå sammen alle bedriftene i OHFs nettverk oppnår vi en stordriftsfordel som gjør det mulig for også mindre medlemsbedrifter å få tilgang til et verktøy som tidligere var forbeholdt de største bedriftene og kjedene i markedet.Infomøte i OHF´s lokaler blir 8.september 0830-1000
Alle våre medlemmer som ønsker å vite mer kan kommer på uforpliktende infomøte som er gratis enten man ønsker å delta på OHF-Akademiet eller ei.

Infomøte hos OHF 8.september 0830. Klikk her for påmelding

Fornøyd kursdeltaker i Oslo

akademi.jpg

«Kursene ble veldig godt mottatt av de ansatte som har vært veldig engasjerte hele veien. De kommer med gode tilbakemeldinger og synes kursene er veldig interessante og lærerike. Innholdet var veldig lett forståelig. Det har ikke vært noen spørsmål, og alle har hatt en god oppfatning av hva vi skal igjennom når vi utfører det vi har lært i praksis. For eksempel hang vi opp plakater med «Positivt Førsteinntrykk» som var en del av den første modulen. Da hadde vi fokus på alltid å være oppmerksomme når det kom nye kunder inn døra, og alltid hilse og ta kontakt. Etter kursene har vi hatt aller mest fokus på å se og å kontakte alle kunder som kommer inn i butikken vår.

 Det har omtrent ikke vært én kunde innom som ikke har fått oppmerksomhet av de ansatte hos oss etter kursene. Resultatet er at flere av kundene som er innom handler, og kundene er desidert lenger inne i butikken. Det er helt klart en økning i kundetilfredshet, det merker jeg spesielt mye fordi de ofte kommenterer kundeservicen og hvor god den er i butikken vår. Tusen takk, og vi gleder oss til mer kurs!»
Oda Brodersen, ShoeBAR AS, Oslo

 

Fornøyd kursdeltaker i Trondheim

Bilde2«Vi hadde kursene april-juni 2016. De ansatte var positive og spente på kurset.Noen av dem hadde ikke vært med på lignende kurs før. Innholdet var lett forståelig, og alle kunne sette seg inn i problemstillingene /casene på en grei måte. Det var også flere oppgaver som krevde litt tid og fokus. Vi så en positiv atferdsendring hos de ansatte med økt fokus på kundebehandling og mersalg, og vi har økt salgene våre pr kunde. »
Aina Volden, Shine In AS, Trondheim

 

Infomøte hos OHF 8.september 0830. Klikk her for påmelding

PRIS

Vi har jobbet fram en god avtale med Euro Business School som vil gi våre medlemmer et godt nettbasert opplæringstilbud med sertifisering av de ansatte ved endt kursmodul. OHF kan tilby dette til medlemmene til særdeles gunstig pris, ønsker du å få vite mer om dette, ta kontakt med: utviklingssjef Lars Fredriksen i OHF på 91125206 eller lars@ohf.no