Medlemsskap og formaliteter

Del : fbtw

Vi jobber hele tiden for å vokse, og jobber hver dag for bedre og tettere samarbeid med medlemmene våre, men utmeldinger er også en del av organisasjonslivet.

Vedrørende inn- og utmelding.

• Eventuell utmeldelse må skje skriftlig innen 31.12.2016. dersom man ikke vil være medlem i 2017. Ref. vedtektene § 3.
• For at en bedrift skal kunne opptas som medlem må bedriften melde inn samtlige utsalgssteder (så vel hel- og deleide, som tilknyttet ved franchise og/eller andre sammenlignbare tilknytningsformer). §3
• Årsmøtet 2016 vedtok ingen endringer i kontingenter og avgiftssatser for 2017. Se http://www.ohf.no/medlemskap-og-priser/

Se vedtektene her.