Melding om kabelforsterkning, trikk, Frogner

Del : fbtw
Tittel: Kabelforsterkning Trikk Frogner

Tidsrom: 01.05.2015 – 31.12.2015

Tilbakemeldingsfrist: 25.01.2015

Berørte adresser: MELTZERS GATE 15B, NIELS JUELS GATE 47C, BRISKEBYVEIEN 2B, BRISKEBYVEIEN 2, NIELS JUELS GATE 49, NIELS JUELS GATE 66, NIELS JUELS GATE 51, NIELS JUELS GATE 68, NIELS JUELS GATE 70A, NIELS JUELS GATE 70B, NIELS JUELS GATE 46, NIELS JUELS GATE 29, NIELS JUELS GATE 48, NIELS JUELS GATE 31, BEHRENS’ GATE 8A, BEHRENS’ GATE 7B, BEHRENS’ GATE 8B, BEHRENS’ GATE 7A, NIELS JUELS GATE 50B, GYLDENLØVES GATE 2B, GYLDENLØVES GATE 2A, NIELS JUELS GATE 50A, NIELS JUELS GATE 33A, NIELS JUELS GATE 35, NIELS JUELS GATE 33B, NIELS JUELS GATE 52, NIELS JUELS GATE 37B, NIELS JUELS GATE 37A, NIELS JUELS GATE 39A, NIELS JUELS GATE 39C, NIELS JUELS GATE 39B, NIELS JUELS GATE 56, NIELS JUELS GATE 41A, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 2A, NIELS JUELS GATE 41B, NIELS JUELS GATE 62, NIELS JUELS GATE 43A, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 1B, NIELS JUELS GATE 43B, NIELS JUELS GATE 64, MELTZERS GATE 16A, NIELS JUELS GATE 45B, NIELS JUELS GATE 45A, MELTZERS GATE 15A, NIELS JUELS GATE 47A, NIELS JUELS GATE 47B, NIELS JUELS GATE 47D, KRUSES GATE 5C, HAXTHAUSENS GATE 10, HAXTHAUSENS GATE 6C, HAXTHAUSENS GATE 6B, HAXTHAUSENS GATE 6A, GYLDENLØVES GATE 8E, GYLDENLØVES GATE 8D, GYLDENLØVES GATE 8C, HAXTHAUSENS GATE 9, GYLDENLØVES GATE 8B, COLBJØRNSENS GATE 15, COLBJØRNSENS GATE 16, GYLDENLØVES GATE 2C, NIELS JUELS GATE 44, NIELS JUELS GATE 42, NIELS JUELS GATE 40B, NIELS JUELS GATE 40C, NIELS JUELS GATE 40A, NIELS JUELS GATE 38B, NIELS JUELS GATE 27, NIELS JUELS GATE 38A
Arbeidets art:
Forsterke strømforsyningen fra likeretter på Frogner. Legge nye kabelkanaler/trekkerør.