Mener økt tollfrigrense kan være brudd på EUs regelverk

Del : fbtw
I brev til Stortingets finanskomite påpeker de at økt tollfrigrense kan være brudd på EUs regelverk. I tillegg til å øke tollfrigrensen til 5000 kroner foreslår også Regjeringen å øke grensen for mva-registrering fra dagens grense på 50 000 kroner til 150 000 kroner, noe som kan svekke norske bedrifters konkurransekraft. NARFs synspunkt er at begge forslagene om økning av beløpsgrenser har konkurransevridende effekt, melder Netthandel.no.

– Et helt grunnleggende og universelt prinsipp for alle merverdiavgiftssystemer er konkurransenøytralitet – merverdiavgiftssystemet skal ikke føre til at aktører som omsetter samme type ytelser får ulike vilkår. NARFs synspunkt er at begge forslagene om økning av beløpsgrenser har konkurransevridende effekt, skriver NARF i brevet.

NARF mener at allerede med dagens grense på 200 kroner er Norge utenfor grensen EU har satt for avgiftsfri handel. Den grensen er mellom 82 og 180 norske kroner, så om Norge skal innfri sine EØS-forpliktelser vil en reduksjon være det riktige og ikke en økning til 500 kroner som vil være nærmer tre ganger EUs grense.