Hva synes du om Filipstad?

Del : fbtw

Oslo kommune har lagt frem forslag om detaljregulering av trafikksystemet rundt Filipstad, noe som vil ha stor betydning for byutvikling i området.
I tillegg vil trikken få trasé frem til Hjortnes/Filipstad.

De mest sentrale punktene :
• Ved å legge en større del av E18 i tunnel (nedkjøringen til Festnings tunnelen), vil det åpnes for mer byutvikling og lettere adkomst fra byen og til Filipstad.
• Tunnelåpningen blir omtrent ved dagens Hjortnes-kryss, og Ring 1 vil legges i en kulvert på toppen av E18. Med det blir store deler området frigjort.
• Havnepromenade, sykkelveier og kollektivfelt blir også fremmet på Frognerstranda.
• Trikkelinjer legges fra Skillebekkparken og over Framnes til Hjortneskaia via en bro over E18 (det foreligger også alternative trikketraséer).

Høringsfristen er satt til 22.august. Ønsker du å fremme synspunkter til OHFs uttalelse, ber vi om at dette er sendt oss innen 10.august.