Mer tro på egen økonomi

Del : fbtw
Men også troen på landets økonomi det neste året har styrket seg vesentlig og er på sitt høyeste siden september. Det er knyttet langt større usikkerhet til arbeidsmarkedet fremover.
? Spareviljen har økt i forhold til desember og november, noe som kan indikere lavere forbruksvilje, høyere motivasjon til å betale ned på gjeld og i større grad sikre seg mot trangere økonomiske tider, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) økte med 2,7 poeng fra desember til januar og er nå på 0,8 poeng. Det betyr at forbrukertilliten er styrket, og vi er mer optimistiske på starten av nyåret enn slutten av fjoråret.