MF-3064 HEIMDALSGATA 27 mot Motfeltz Gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14248
Versjon: 1
Tittel: MF-3064 HEIMDALSGATA 27 mot Motfeltz Gate
Tidsrom: 09.10.2017 – 30.11.2017
Tilbakemeldingsfrist: 01.10.2017

 

 

Berørte adresser:

 

HEIMDALSGATA 26C, HEIMDALSGATA 26B, HEIMDALSGATA 25, HEIMDALSGATA 26A, HEIMDALSGATA 28A, HEIMDALSGATA 27, HEIMDALSGATA 27B, HEIMDALSGATA 30, HEIMDALSGATA 27C,
HEIMDALSGATA 27F, MOTZFELDTS GATE 18, HEIMDALSGATA 29, MOTZFELDTS GATE 19B

 

 

Arbeidets art:

 

Ny fibergröft in till HEIMDALSGATA 27

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Dette er en automatisk utsendt mail fra KGrav. Direkte svar på denne eposten blir ikke lest.

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Erik Pettersson
Plan opprettet dato: 11.09.2017
Kontakt tlf: 991 11 008
Kontakt e-post: erik@sitecom.no