MF-3070 HEIMDALSGATA 25 mot Vahls Gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14249
Versjon: 1
Tittel: MF-3070 HEIMDALSGATA 25 mot Vahls Gate
Tidsrom: 06.10.2017 – 30.11.2017
Tilbakemeldingsfrist: 01.10.2017

 

 

Berørte adresser:

 

VAHLS GATE 3, HEIMDALSGATA 19, HEIMDALSGATA 21, HEIMDALSGATA 25, HEIMDALSGATA 27, HEIMDALSGATA 27B

 

 

Arbeidets art:

 

Ny fibergröft in till Heimdalsgate 25

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Erik Pettersson
Plan opprettet dato: 11.09.2017
Kontakt tlf: 991 11 008
Kontakt e-post: erik@sitecom.no