Midlertidig busstrase på Rådhusplassen

Del : fbtw
Oslo kommune BYM gate og kollektiv varsler om at det etableres en midlertidig trase for busser fra Dronning Mauds gate i vest, over Rådhusplassen og til Rådhusgatens vestre ende/kryss med Rosenkrantz’ gate. Denne etableres på overflaten, uten inngrep i grunn. Kummer vil bli tatt hensyn til, og det vil også bli etablert en bussholdeplass i vestre del av traseen. Tilslutningen mot Dronning Mauds gate etableres i form av rundkjøring, tilrettelagt for utkjøring fra Statsbygg prosjekt på Vestbanetomta.
 
Planlagt oppstart av dette vil være 4.august 2014, med forventa avslutning 31. desember 2017. Ansvarlig planlegger er Eva Tommervåg. Siste frist for tilbakemelding er 25. mai 2014.