Midlertidige holdeplasser for trikk ved Stortorvet

Del : fbtw
Grunnet etablering av toveis trikk i Prinsens gate skal denne gaten bli stengt for trikk, og seks midlertidig holdeplasser vil bli etablert ved planlagt omkjøringsruter. De midlertidige holdeplassene vil bli fjernet trinnvis etter at prinsensgate er ferdig etablert.
 
Planlagt oppstart er 17. mars 2014, med avslutning 1.mai 2014. Siste frist for tilbakemelding på dette er 24.mars 2014. Det er Oslo kommune BYM gate og kollektiv som er ansvarlig for dette. Gå inn på planinformasjonen for nærmere opplysninger og berørte adresser.