Midlertidige trikkespor i Kristian IV gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13004
Tittel: Midlertidige trikkespor i Kristian IV gate
Tidsrom: 01.03.2017 – 31.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 07.11.2016

Berørte adresser:

WELHAVENS GATE 2A, WELHAVENS GATE 1, WELHAVENS GATE 2B, WELHAVENS GATE 2C, WELHAVENS GATE 1B, WELHAVENS GATE 1C, HOLBERGS PLASS 1, HOLBERGS GATE 11A, HOLBERGS GATE 7, UNIVERSITETSGATA 18, KRISTIAN IV’S GATE 15B, SEHESTEDS GATE 2, KRISTIAN IV’S GATE 15A, KRISTIAN IV’S GATE 13, KRISTIAN IV’S GATE 12, KRISTIAN IV’S GATE 9, ROSENKRANTZ’ GATE 4, UNIVERSITETSGATA 20, KRISTIAN IV’S GATE 7, PILESTREDET 7C, KRISTIAN IV’S GATE 8, PILESTREDET 7A, PILESTREDET 7B, KRISTIAN IV’S GATE 1, PILESTREDET 6, KRISTIAN IV’S GATE 6, PROFESSOR ASCHEHOUGS PLASS 1, KRISTIAN IV’S GATE 4, PILESTREDET 4, ROSENKRANTZ’ GATE 8, GRENSEN 20, ARBEIDERGATA 2, GRENSEN 16, GRENSEN 18, KRISTIAN AUGUSTS GATE 23, KRISTIAN AUGUSTS GATE 21, HOLBERGS PLASS 3, EDVARD STORMS GATE 5, HOLBERGS PLASS 4

Arbeidets art:

For å forenkle anleggsarbeidene til BYM og Entra i Kristian Augusts gate, vurderer man å legge trikken utenom gaten og på midlertidige spor i Kristian IVs gate fra Grensen over Tullinløkka. Det vil også legges en midlertidig vendesløyfe på Holbergs plass. Prosjektet tar forbehold om godkjenning hos PBE. Ta kontakt med Petter Eide i BYM. petter.eide@bym.oslo.kommune.no
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM gate og kollektiv
Planlegger: Ida Øvren
Plan opprettet dato: 18.10.2016
Kontakt e-post: ida.ovren@bym.oslo.kommune.no