Mindre kriminalitet i Oslo

Del : fbtw

I følge statistikken fra Oslo politidistrikt har antall ran hittil i år gått ned med 36 prosent, lommetyverier med 32 prosent, boliginnbrudd med drøye 12 prosent, og det ble anmeldt 20 prosent færre voldtekter, melder Aftenposten.

– Dette er gledelige tall, men det endrer ikke det reelle trusselbildet vi står overfor når det gjelder ran og butikktyveri i næringen, sier administrerende direktør i OHF, Gunnar Larssen.
Tallene viser at antall personran har hatt en vesentlig nedgang, men trusselbildet for butikkran og butikktyveri mener Larssen er uendret. 
– Her opplever vi en stor underrapportering av tilfeller fordi næringen har gitt opp å anmelde.

Går man nærmere inn på politiets tall ser man at det er positive resultater innenfor de lovkategoriene hvor det er nedsatt egne grupper som kun arbeider med en type lovbrudd, eksempelvis personran og boliginnbrudd.
– Dette viser at det å opprette egne arbeidsgrupper i etterkant av økt kriminalitet gir gode resultater. Vi ser imidlertid større nytte av at erfaring og kompetanse rundt vinningskriminalitet blir varig ved at man oppretter en egen sentral i vinningsseksjonen hvor denne kompetansen samles, sier Larssen. 
Dette mener Larssen vil gi en forutsigbarhet og en varig samarbeidspartner for næringen. Vinningen vil ikke forsvinne, men det vil prosjektgrupper.

OHF følger opp denne saken konkret på vårt neste frokostmøte «Trygg handel, trygg by», tirsdag 25. november. Program og påmeldingsskjema finner du her.