Moderat forbruksvekst i 2016

Del : fbtw

Lav oljepris og økt arbeidsledighet får ringvirkninger for varehandelen.

– Den registrerte arbeidsledigheten øker i oljefylkene, særlig i Rogaland, noe som vil få konsekvenser for varehandelen på Vestlandet. Norges Bank vil svare med å kutte renten, noe som vil øke forbruket, trygget Erik Bruce, sjefsøkonom i Nordea.

Han la frem en optimistisk prognose for norsk forbruk inneværende år.

Varierende ledighet

Erik Bruce Nordea

– Det er utsikt til bedring i økonomien, oppmuntret sjefsøkonom Erik Bruce i Nordea.

– Vi får moderat forbruksvekst, hvis forbrukeren holder farten noenlunde oppe. Og det er det grunn til å tro. Tre fjerdedeler bor steder der arbeidsledigheten ikke øker, og den gjennomsnittlig ledighetstiden i Norge er bare et halvt år.

Sjokkerende lav oljepris og tilstramminger rammer oljefylkene hardest. Hele 40 prosent av yrkesaktive i Rogaland er tilknyttet oljesektoren, mot 13 prosent på landsbasis.

Ikke store innkjøp

– Men selv om arbeidsledigheten er stabil, til og med faller, flere steder, så har befolkningen aldri vurdert landets økonomi dårligere i vår undersøkelse av forbrukertilliten, påpekte Bruce.

Pessimismen på vegne av egen lommebok er heldigvis ikke like stor, men forbrukerne er tydelig på at det ikke er tiden for store innkjøp av hvitevarer og lignende nå.

– Folk leser at det går dårlig og er preget av det som skjer. Norges Bank vil ha mer fart i økonomien og kommer til å kutte renten to-tre ganger.