Både mørke skyer og bedre tider spås av Siv Jensen og Erik Bruce for 2017.

Del : fbtw

Både finansminister Siv Jensen, og Erik Bruce var forsiktige med å spå utviklingen i den internasjonale økonomien. Virkningen av «Brexit» og forestående valg i Europa i blant annet Italia og Frankrike er nært forestående. I begge land får flere av de ytterliggående partiene økt tilslutning, noe som gjør den politiske situasjonen litt uforutsigbar. Donald Trumps kritikk av EU, og mishagsytringer mot Tyskland gjør fremtiden uforutsigbar. Videre må man avvente hva den nye presidenten faktisk gjør, i forhold til hva han har sagt at han skal gjøre.

DSC_0093_2

Finansministeren hos OHF 17. januar 2017, for innlegget «Rikets tilstand».

Oljeøkonomien

Når det gjaldt oljeøkonomien var både Siv Jensen og Erik Bruce forsiktig optimistiske. Oljen har stabilisert seg på over 50 dollar fatet, og selv om det igjen gjøres investeringer på norsk sokkel, er det plass til flere. Prisen ligger i skrivende stund på 56, 43 på det høyeste. En forsiktig vekst ble spådd for 2017.

 

Sysselsetting

Den registrerte ledigheten er på rundt 3 %. Det har i de siste årene vært store regionale forskjeller når det gjelder ledighet. Sør- og Vestlandet er de områdene som har blitt sterkest rammet grunnet deres tilknytning til oljerelatert virksomhet. Siv Jensen forklarte at selv om Norge ikke har veldig høy ledighet i forhold til andre land, så er den økonomiske oppgangen foreløpig ikke så sterk at man kan spå en rask nedgang. I Oslo og Akershus er sysselsettingen høy, og man har her blitt mindre påvirket av oljekrisen.

Vekst i turist og sjømatnæringen

Siv Jensen var godt fornøyd med både vekst og eksport av norsk sjømat. Denne sektoren omsetter for over 90 milliarder og er i stadig vekst. Dette, sammen med  positiv økning i turistøkonomien, gir grunn til optimisme. Erik Bruce påpekte at ikke alt var rosenrødt i fisk- og sjømateksporten, da prisøkningen står for veksten fremfor økt produksjon.

DSC_0100_2

Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce

Økt kjøpekraft i 2017

Både Siv Jensen og Erik Bruce trodde på litt høyere kjøpekraft i 2017 enn i 2016. 2016 var det første året med reallønnsnedgang på lang tid. I 2017 spår man en liten reallønnsoppgang etter at man har korrigert for inflasjon og prisstigning.

Boligvekst til bekymring

Siv Jensen uttrykte bekymring når det gjelder prisstigningen i boligmarkedet, og håpet at de nye boliglåns-forskriftene som blant annet setter rammer for bankenes utlåns-praksis reguleres. De nye reglene skal også styrke regionale reguleringer som omhandler utlånsbeløp, og redusere muligheten for avdragsfrie lån. Disse forskriftene skal gjelde frem til 30. juni 2018. Erik Bruce harselerte med at boligøkonomien var den «nye oljen». Bak dette ligger det en bekymring om at det fortsatt er litt for lukrativt å investere i eiendom i motsetning til mer arbeidsintensive og skapende næringer.

Kortsiktige og langsiktige tiltak

Siv Jensen skisserte følgende politiske tiltak for å få fart på norsk økonomi:

Kortsiktige tiltak for økt sysselsetting i 2017:
– Målrettet tiltakspakke mot ledighet på 4 milliarder

Langsiktige tiltak for vekst og omstilling:
– Skattereform med lavere skatt for selskaper og personer
– Satsing på samferdsel, forskning og utdanning
– Reformer for økt produktivitet i privat og offentlig sektor

Inflasjon og rentesituasjonen

Selv om vi har hatt høy inflasjon de siste årene, mente Erik Bruce at mye kunne tyde på at bedringer i norsk økonomi er på vei. Dette begrunnet han med at:
– Oljebremsen avtar
– Renteeffekten holder stand (dvs. lave lånerenter)
– Den negative valutaeffekten på forbruket avtar
– Eksportsektoren er tilbake i pluss
– Finanspolitikken bidrar fortsatt positivt.

DSC_0091

Siv Jensen og Gunnar Larssen

OHF`s utviklingssjef Lars Fredriksen uttaler følgende:

– Går disse spådommene i oppfyllelse tror jeg at vi får en moderat vekst i handelen også i år. Er vi heldige får vi en vekst i år på i overkant av 3 %. Variasjonene mellom i de ulike bransjene er stor og jeg håper at f.eks. kategorien klær, vesker og sko, som har vært en av veksttaperne de siste årene når det gjelder butikkhandel, får en liten «boost».

At denne kategorien har hatt lav vekst skyldes nok også at det er den kategorien som har hatt størst vekst når det gjelder netthandel. Fredriksen synes det også er passivt av en finansminister fra Fremskrittspartiet ikke viser større forståelse, eller engasjement for at norske retailere skal ha samme konkurransevilkår som utenlandske nettbutikker, som fortsatt slipper unna merverdiavgift på varetransaksjoner under kr. 350,- kroner.

-Fra handelens side forstår vi ikke hvordan dette kan forsvares ovenfor norsk handel. Vi mener at de samme vilkårene bør gjelder for norske som utenlandske varer. Ser man på produktsiden er det ganske mange varer som omsettes for under 350 kroner, avslutter han.

Ellers påpekte Siv Jensen at det var viktig å holde forbruket oppe, uten at hun var spesielt opptatt av å hverken fjerne av importavgifter på mat for å øke utvalget i norske dagligvarebutikker, eller unngå handelslekkasjer til Sverige.