Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på sitt kontor (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon)

Møt samferdselsministeren

Del : fbtw

På frokostmøtet 30. mars kommer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) for å diskutere fremkommelighet i byer.

Vi er glade for at enda en statsråd tar turen til OHFs lokaler for å delta på frokostmøte. Ketil Solvik-Olsen vil innlede om regjeringens samferdselspolitikk onsdag 30. mars.

Meld deg på frokostmøte her

Samferdselsministeren vil være med å diskutere saker knyttet til Nasjonal transportplan og bedre fremkommelighet i byer for både personer og varer.

Samferdsel på Solli plass. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon.

Samferdsel på Solli plass. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon.

– Samferdsel er svært interessant og viktig for våre medlemmer, særlig i forbindelse med by- eller knutepunktsutvikling, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Han er opptatt av at effektive, bærekraftige og kunderettede transportløsninger bidrar til å sikre god byutvikling og næringsutvikling.

Du kan lese mer om hva OHF mener i forhold til Oslos samferdselspolitikk her.

OHF er svært engasjert i samferdselssaker og deltar også i debatten på «Bil- og veikonferansen 2016» 5. april.

Konferansen skal handle om veiens plass i en grønn fremtid, veiens plass i storbyen og om bilen i morgendagens samfunn.

Hva skal prege trafikken i Oslo og andre norske storbyer i årene fremover? er ett av spørsmålene OHFs administrerende direktør Gunnar Larssen besvarer i samtale med Oslo kommune, Virke og NHO Transport.