Møte med Venstre

Del : fbtw
Venstre hadde invitert OHF sammen med en rekke andre organisasjoner o.a. til å gi raske og korte innspill til partiets lokalpolitiske program.
OHF anbefalte at Venstre utvikler en mobilitetspolitikk til erstatning for en sektorpolitikk innen de enkelte transportformer. Transportløsninger – fra gange til sykkel til trikk til bil til tog – må sees i sammenheng. 
I dag opplever handelen at transportløsninger og samferdselspolitikk er uten sammenheng, og med suboptimal effekt for brukerne av byen. Dette skader alt fra tilgang til butikken for kundene, dårlig vareleveringsmuligheter og utbygginger som skader handelen og livet i gatene i sentrum.
Ellers var budskapet fra OHF at Oslo kommune etablerer en konsekvensanalysefunksjon som gir vurderinger av enkeltvedtak og plansakers betydning for verdiskaping og næringsutvikling i byen (og regionen). 
I dag vurderes ikke dette godt nok, og vi trenger en økt innsats for å forutse problemer og situasjoner knyttet til nye planer og vedtak. En slik løsning må også følges av en bedre tilnærming til etablert næringsliv i byen vår, og i særdeleshet handel og service.
Oslo Venstres interne programutkast ventes i august/september.