Mottok Norges Vels medalje

Del : fbtw

Erik
Wibe har innehatt en rekke oppgaver i firmaet Teppeabo. Han har blant annet vært daglig leder, reklamesjef og styreformann i teppefabrikken.

Nå er han tildelt medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Det er en privat norsk utmerkelse for langvarig tilsettingsforhold.

Teppeabo er medlem i OHF, og vi gratulerer Erik Wibe med den velfortjente medaljen etter mangeårig innsats i handels- og serviceyrket.
På bildet står han sammen med daglig leder i Teppeabo, sønnen Bjørn Wibe.