Munkedamsveien 27 flytting av fjernvarmerør

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13491
Tittel: Munkedamsveien 27 flytting av fjernvarmerør
Tidsrom: 18.04.2017 – 01.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 16.03.2017

Berørte adresser:

MUNKEDAMSVEIEN 27, MUNKEDAMSVEIEN 24, MUNKEDAMSVEIEN 26

Arbeidets art:

Flytting av eksisterende fjernvarmerør.
Eksisterende bygg i Ruseløkkveien 26  skal rives.
For å opprettholde avstand til Vann og avløp må rørene legges i tomtegrensen i fortau.

 
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no
Planlegger Firma: Hafslund Varme
Planlegger: Håkon Saugnes
Plan opprettet dato: 24.02.2017
Kontakt e-post: hakon.saugnes@hafslund.no