Munkedamsveien 64

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14037
Versjon: 1
Tittel: Munkedamsveien 64
Tidsrom: 09.08.2017 – 31.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 26.07.2017

 

Berørte adresser:

PARKVEIEN 81, PARKVEIEN 79, PARKVEIEN 73B, PARKVEIEN 77, PARKVEIEN 80, PARKVEIEN 75, PARKVEIEN 73A, OBSERVATORIEGATA 3, PARKVEIEN 78, PARKVEIEN 71,
PARKVEIEN 76B, PARKVEIEN 76A, PARKVEIEN 74

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler.
Nedsetting av kum i krysset Parkveien/Munkedamsveien’

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 06.07.2017
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com