MYKLEGARDGATA 3B

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 11961
Versjon: 1
Tittel: MYKLEGARDGATA 3B
Tidsrom: 06.11.2015 – 31.12.2015
Tilbakemeldingsfrist: 19.11.2015
Berørte adresser: NONNEGATA 4A, NONNEGATA 6A, MYKLEGARDGATA 3A, MYKLEGARDGATA 3B, NONNEGATA 6B, VESTFOLDGATA 4

Arbeidets art:
Graving av 1x40mm rør fra eksisterende KUM (Broadnet/Infiber BBS-10235) i gangvei over grusparkering og på fortau in til MYKLEGARDGATA 3B.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger: Firma Broadne

Planlegger: Louisa Standoft
Kontakt e-post: louisa@sitecom.no