Satser på sykkelparkering

Del : fbtw

Sykkelprosjektet i Oslo satser nå for fullt på flere parkeringsplasser for sykkel i sentrum.

– God sykkelparkering i direkte adkomst til butikkenes inngangsdør har flere åpenbare fordeler, mener kommunikasjonsrådgiver i Sykkelprosjektet, May Andrine Gran.

OHF har lenge etterlyst bedre parkeringsmuligheter for sykkel i sentrum. Sykkelprosjektets mål er å øke antallet reisende med sykkel kraftig, og da er det viktig at forholdene ligger til rette for sykkelparkering. Dette har Sykkelprosjektet tatt på alvor og har blant annet gjennomført et prøveprosjekt med utvalgte butikker i Oslo sentrum. Her har én til to offentlige parkeringsplasser blitt omgjort til sykkelparkeringsplass for henholdsvis 8 og 16 parkerte sykler.

– Hensikten har vært å se om det går an å måle om sykkelparkering i umiddelbar adkomst til butikkene har noen effekt på omsetningen, forteller Gran.

Det er foreløpig tidlig å konkludere resultatet, men Gran forteller om gode tilbakemeldinger fra butikkeierne.

– Vi håper det blir mulig å utvide ordningen og gjøre flere parkeringsplasser om til permanente plasser til neste år, sier hun.

Gran bekrefter at det er stor etterspørsel etter flere steder å parkere sykkelen sin i umiddelbar nærhet til butikkene.

– Vi vet at folk parkerer syklene sine så nær inngangsdøren som mulig. Er sykkelstativet for langt unna, så setter de heller sykkelen på fortauet eller bruker en skiltstolpe. Det har sin begrensning. Det er også farlig for blinde og svaksynte, ser rotete ut og er til hinder for ferdsel.

Mange butikker og kjøpesentre har allerede lagt til rette for sykkelparkering på eget initiativ, noe Sykkelprosjektet er svært glade for. Alle har imidlertid ikke privat grunn å forvalte.

–  Ønsker man å sette opp sykkelparkeringsstativer på offentlig grunn er det mange hensyn som må vurderes, men hvis man har ønsker om sykkelparkering på offentlig grunn kan man gjerne ta kontakt med oss, sier Gran.

Vil du sette opp sykkelstativ? Ta kontakt med Morten Kerr i Bymiljøetaten i Oslo kommune: morten.kerr@bym.oslo.kommune.no

Dette sier kjøpesentrene selv om sykkelparkering.

FAKTA:

Sykkelprosjektet, i regi av Oslo kommune, la tidligere i år frem sin nye sykkelstrategi for 2015-2025. Formålet med sykkelstrategien er å gjøre Oslo til en sykkelby for alle, og øke antall reisende med sykkel. Flere syklende betyr flere potensielt syklende kunder og OHF er i den forbindelse opptatt av at det opprettes tilstrekkelig med sykkelparkering i byen.

 

 

Utenfor Steen&Strøm er sykkelparkeringen full.

Utenfor Steen&Strøm.