Nå starter oppgraderingen i Storgata

Del : fbtw

Oslo kommune starter nå arbeidet med å oppgradere Storgata, fra Nybrua til Kirkeristen.

Dette vil ha betydning for kollektivholdeplasser, gateløp, varelevering og annet. Arbeidet som starter nå vil ende i en detalj- og reguleringsplan. I 2011 ble det gjort et forprosjekt for en slik oppgradering.

 

I følge Oslo kommune er målet at ny, regulert løsning skal føre til følgende:

– Bedre fremkommelighet for trikken på strekningen.

– Oppfylle krav til universell utforming, spesielt gjelder dette på holdeplassene.

– Generell estetisk opprustning innenfor planområdet.

– Tydeliggjøre miljømessige konsekvenser, inkludert bymiljø og estetikk.

 

Kommunen er tydelig på at det vil være behov for å diskutere prioriteringer mellom ulike interesser og brukergrupper, spesielt innenfor disse områdene:

– Hvordan kan den historiske forbindelsen mellom Vaterland og Storgata understrekes bedre.

– Varelevering for de enkelte eiendommer, ytterligere trafikkbegrensninger og konsekvenser av dette.

– Utforming av tverrgående sykkeltraseer over Stjerneplassen, gjennom Brugata og over Nybrua.

 

Vi i OHF vil gjerne ha innspill fra våre medlemmer om ønsker, behov og forslag som kan gjøres området bedre for handel, næring og verdiskaping.

Kontakt: Jon Anders Henriksen før 1.oktober.