Næring og politikk i viktig samspill

Del : fbtw
OHF har hyppige møter med politikere i Oslo bystyre. Nylig møtte vi Oslo Arbeiderpartis toppolitikere. Frode Jacobsen, leder av Oslo AP og leder av Bystyrets finansutvalg, brakte med seg fra bystyret Andreas Halse (samferdsel) og Abdullah Alsabeegh (byutvikling) samt Ida Hjeltnes Svendsen (politisk rådgiver).
Korona og handel

OHF v/ Bjørn Næss orienterte politikerne om situasjonen for handel og servering, og la særlig vekt på den kritisk vanskelig tid sentrum gjennomlever. Koronapandemien har medført store endringer i kundenes handlemønstre, og faghandel og restauranter i sentrum er blant dem som har fått de hardeste slag.

Derfor var det positivt å registrere at Oslo AP delte vår bekymring for den økonomiske, sosiale og bylivsmessige bærekraften – og at situasjonen krever særskilte tiltak. OHF har fremmet en rekke ulike vurderinger og tiltak gjennom forslaget Re:Start 2020, og etterlyste Oslo Aps oppfølging av disse bl.a. i byrådets budsjettforslag som skal vedtas av bystyret i desember.

Det ble ikke nådd enighet om tiltakspakkene, men det er en bra start at vi deler virkelighetsoppfatningen og bekymringen.

Parkering og reklame

Det var ikke bare korona-relaterte saker på agendaen. OHF er særlig interessert i saken om permanent parkeringsnorm, som ventes på ny høring fra Plan- og bygningsetaten. Vi har sammen med våre store medlemmer særlig innen dagligvarebransjen advart sterkt mot å lage nye endringer for parkering/logistikk, uten at dette blir godt undersøkt hvordan næring, arbeidsplasser og verdiskaping kan få utvikle seg positivt før vesentlige endringer innen parkering blir innført. For AP var det viktig å understreke at det vil bli en ny norm knyttet opp mot parkering, men at denne skal være fleksibel og vurderes fra sak til sak nettopp for å sikre de verdier og interesser som OHF omtaler.

En annen aktuell sak er hvordan skilt og reklame og bruk av levende bilder kan bidra til en smart og moderne by. Det er flere medlemmer i OHF som har mottatt krav om å fjerne digitale flater og skjermer som brukes i markedsføring og kundeveiledning fra Oslo kommune. OHF finner denne praksis uholdbar, og jobber med å justere regelverket til en noe mer moderne verden.

Har du spørsmål om næringspolitikk, send gjerne en melding til vår næringspolitiske direktør, Jon Anders Henriksen: jonanders@ohf.no