Næringslivet i Asker og Bærum omsetter for 500 milliarder

Del : fbtw

7 av 10 kroner som omsettes av de 500 største bedriftene i Asker og Bærum, styres derfra.
– Lysaker har hatt areal til utbygging i en periode da Oslo sentrum begynte å bli fullt. Fra 5.000 arbeidsplasser på 1980-tallet til 30.000 arbeidsplasser i dag. Samtidig er kommunikasjonen god, med motorvei, tog og buss, sier Sturla Strandly i Lysakerbyens Næringsvel til Budstikka.

41 av de 500 største har hovedkontoret sitt i Lysaker, med en samlet omsetning på 191,2 milliarder kroner. Legger man til Fornebu holder 187 bedrifter til i denne geografiske klyngen. På Fornebu troner Telenor ASA. Telekjempen er Asker og Bærums desidert største konsern, med 104 milliarder i omsetning.

Syv av de ti største konsernene har hovedkontor i kraftsenteret Lysaker/Fornebu, mens DNV-GL holder til på Høvik. Askers to største konserner, ABB og Varner-Gruppen, har begge hovedkontor på Billingstad.

De ti største konsernene på listen omsatte for mer enn 10 milliarder kroner i fjor. Alt i alt er det 59 lokale bedrifter som omsatte for over 1 milliard, mens 333 hadde inntekter over 100 millioner.

Det planlegges nå en storstilt utbygging av Lysaker, som i dag i stor grad er en kontorby. Det skal blant annet bygges 1500 nye boliger, samt flere butikker og serveringssteder i førsteetasjene.