Næringslivet mot matsvinn

Del : fbtw
Næringsmiddelprodusenter, dagligvarehandelen og forbrukere kaster mye mat som kunne vært spist. I 2013 fordelte svinnet seg slik:
  • 60 000 tonn matsvinn i matindustrien
  • 2 000 tonn matsvinn i grossistleddet
  • 68 000 tonn matsvinn i butikkleddet
  • 231 000 tonn matsvinn hos forbrukerne
Næringslivet vil redusere mengden mat som kastes gjennom ForMat; forebygging av matsvinn. Dette er viktig både av hensyn til miljø, ressursutnyttelse og økonomi.
NHO, dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien har på eget initiativ bestemt seg for å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.
Matsentralen ble etablert i Oslo høsten 2013 for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen og matindustrien til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte.
Et bredt samarbeid mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner gjorde etableringen mulig. Landbruks- og matdepartementet støttet også etableringen, skriver Regjeringen.no.