Naskeri- og tyverihåndtering

Del : fbtw

Her har vi samlet noen gode råd for håndtering av naskeri og tyveri. Det forebyggende arbeidet er viktig, har man gått gjennom retningslinjer på hvordan man skal opptre på forhånd, er det lettere å håndtere ubehagelige sitasjoner som kan oppstå. Vi anbefaler at dere samles på et personalmøte og blir enige om hvordan dere vil håndtere en kunde som er på vei ut med en ubetalt vare.


Naskeri (Straffelovens § 391A) straffes med bøter og/eller fengsel inntil 6 mnd. Tyveri (Straffelovens § 257) straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Verdigrensen mellom naskeri og tyveri er i utgangspunktet 2000 kroner i Oslo og 1500 kroner utenfor Oslo.

1. Ta umiddelbar kontakt med kunden for å løse forholdet mest mulig effektivt og før kunden forlater butikken. Det viktigste er ikke å pågripe kunden, men å vise at dere følger med og har høy grad av service- og forebyggingsevne. Normalt vil kunden betale for varen eller legge den tilbake og forlate butikken.

2. Dersom kunden likevel nekter for å være i besittelse av varen, fortell med klar og rolig stemme at du har observert det, og at du vil kontakte vektertjenesten eller politiet dersom vedkommende forlater butikken uten å tilbakelevere varen. Fortell eventuelt at dere har kameraovervåking i butikken og at opptak vil bli benyttet som bevis for politiet.

3. Nekter kunden fortsatt og forlater butikken kan den ansatte pågripe kunden på utsiden av butikken. OHF understreker at det er viktig at man er bevisst egen sikkerhet og egen kapasitet, og hvilken risiko en pågripelse kan innebære for seg selv og andre. Derfor anbefaler vi som nevnt at man i stedet forebygger ved å ta tidlig kontakt med kunden og avverge tyveriet.

4. Varsle og forsøk å få bistand fra vektertjenesten dersom dere er tilknyttet denne før dere går til pågripelse. Søk å være flere ansatte sammen ved en pågripelse.

5. Dersom kunden løper fra stedet er det viktigste å gi en best mulig beskrivelse av vedkommende og kontakte vektertjenesten og/eller politiet for bistand. Den ansatte må vurdere om man skal følge etter på avstand for å gi opplysninger til vektertjenesten/politiet. Forutsetningen må være at man har med seg mobiltelefon, at det er andre ansatte som sikrer butikken og at man ikke utsetter seg for unødig risiko.

6. Naskeriet/tyveriet er i utgangspunktet fullbyrdet i det kunden går ut døren/utgangsområdet til butikken. En pågripelse er fysisk å stanse kunden eller å be kunden bli på stedet uten fysisk makt. Velg alltid en løsning med minst mulig maktbruk. Inngrepet skal alltid være forholdsmessig.

7. Forutsetningen for pågripelse er at ansatte har sett kunden utføre naskeriet/tyveriet, og at kunden tas på fersk gjerning eller ferske spor. Dersom kunden kommer tilbake dagen etter kan vedkommende ikke pågripes for gjerningen. Varsle i stedet vektertjenesten/politiet slik at de kan ta kontakt og forsøke innhenting av personalia.

8. I tillegg til pågripelse er ransaking og beslag de to øvrige tvangsmidlene vi har. Varsle alltid politiet ved bruk av tvangsmidler.

9. Ransaking krever at kunden samtykker. Be i så fall om at kunden selv tar ut varer som er stjålet. Sjekk lommer, bag og så videre for at det ikke er flere gjenstander som tilhører butikken. Se opp for sprøytespisser, kniver og lignende.

10. Beslaglegg tyvgodset og eventuelle skarpe gjenstander som kunden kan bruke mot seg selv eller andre.

11. Fyll ut politianmeldelsen. Dette kan med fordel gjøres under bistand fra vektertjenesten. Dersom dere ikke er tilknyttet vektertjeneste, forsøk å få politiet til stedet for å overta kunden og motta anmeldelsen. OHF anbefaler at alle straffbare forhold politianmeldes. Ta vare på bekreftelsen og all øvrig dokumentasjon fra politiet. Dersom politiet henlegger straffbare forhold med kjent gjerningsperson, anbefales sterkt å be om en begrunnelse med mål om gjenopptagelse av etterforskningen.

Anmeldelse – klikk her for utskriftsvennlig versjon

 

For flere tips og råd, ta kontakt med Birgitte Anderson: birgitte@ohf.no