Naskeri/tyveri

Del : fbtw

Hva må med i en anmeldelse? Hva står i svarbrevet fra politiet? Hvordan forebygge ved samtale og råd? Våre medlemmer blir dessverre ofte utsatt for naskeri/tyveri i butikkene og bør anmelde hver eneste gang – også ved ukjent gjerningsmann – for å synliggjøre omfanget i politiets statistikk.

OHFs egne undersøkelser tyder på at det reelle antall saker er nesten 25 ganger så høyt som i politistatistikken. I fjor deltok over 100 Oslo-butikker i et tre måneder langt prosjekt hvor de fylte ut anmeldelser for alle tilfeller av naskerier og tyverier. I løpet av 12 uker ble summen 554 anmeldelser.

– Hvis dette er representativt for alle hovedstadens butikker, ville det blitt opp mot 120 000 saker i løpet av et år. Registrerte anmeldelser hos politiet var til sammenligning rundt 5200 i fjor. Dette er et sterkt undervurdert samfunnsproblem som vi er i ferd med å miste helt grepet om. De mest utsatte rapporterer om daglige hendelser. I deler av sentrum er situasjonen helt uholdbar, sier Holtet Westbye.

Av ulike årsaker blir ikke alt anmeldt.
– En grunn er at mange butikkansatte føler seg truet av tyven, en annen viktig grunn er at det både er komplisert og tidkrevende å anmelde butikktyvene. I tillegg har mange mistet troen på at det nytter. De opplever at de fleste anmeldelsene blir henlagt og sjelden fører frem til noen straffereaksjon, sier Holtet Westbye.