Nordahl Bruns gate 8/Ullevålsveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 15012
Versjon: 1
Tittel: Nordahl Bruns gate 8/Ullevålsveien
Tidsrom: 07.05.2018 – 24.05.2018
Tilbakemeldingsfrist: 16.04.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 12.04.2018 Kontakt tlf
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com