Norderhovgata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14726
Tittel: Norderhovgata
Tidsrom: 18.05.2018 – 31.12.2018
Tilbakemeldingsfrist: 26.02.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Asfaltering

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: BYM Veiforvaltning Oslo kommune
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato: 06.02.2018
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no