Nordregate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13084
Tittel: Nordregate
Tidsrom: 09.12.2016 – 23.12.2016
Tilbakemeldingsfrist: 06.12.2016

Berørte adresser:

MARKVEIEN 53A, ØVRE GATE 2B, NORDRE GATE 11, NORDRE GATE 13, SOFIENBERGGATA 7E, NORDRE GATE 15, NORDRE GATE 17, MARKVEIEN 51A, NORDRE GATE 16, MARKVEIEN 51B, MARKVEIEN 51C, NORDRE GATE 18, MARKVEIEN 48, NORDRE GATE 23B, MARKVEIEN 50B, NORDRE GATE 18B, NORDRE GATE 23A, NORDRE GATE 20, NORDRE GATE 25, NORDRE GATE 22, NORDRE GATE 27B, NORDRE GATE 27, SOFIENBERGGATA 3F, NORDRE GATE 9

Arbeidets art:

Ny strømforsyning til leiligheter i Nordre Gate 9 Ved kryssing Mårkveien er det planlagt å bruke eks, rør hvis de er ok.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Sissel Ree
Plan opprettet dato: 16.11.2016
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no