Norgesgruppen er største dagligvareaktør

Del : fbtw

Resultatene fra fjoråret viser at Norgesgruppen vokser videre. For første gang har selskapet over 40 prosent markedsandel.

Omsetningen endte på 76,2 milliarder kroner i fjor, noe som gir en en vekst på 6,8 prosent fra 2014. Veksten i dagligvaremarkedet totalt for 2015 var på 2,6 prosent.

– Nå driver vi godt

Konsernsjef Tommy Korneliussen

Konsernsjef Tommy Korneliussen

– Da er vi svært godt fornøyd med vår vekst. Dette er vår karakterbok på hvordan vi driver butikk, og nå driver vi godt, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i Norgesgruppen til Aftenposten.

For første gang har selskapet over 40 prosent markedsandel, og er dermed den største av de tre dagligvareaktørene vi har i dag. Korneliussen forklarer det blant annet med overtakelse av 50 Ica-butikker, som har omsatt veldig bra etter omprofileringen.

Markedsandeler i 2015

Norgesgruppen har matkjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker. Størst er Kiwi med en markedsandel på 18,9 prosent.

Dagligvarekjeder markedsandel 2015 Nielsen Norge
Kilde: Nielsen Norge, hentet fra Aftenposten

Kiwi drevet priskonkurransen

– Markedet har vært preget av priskonkurranse gjennom hele året, sier Korneliussen, og legger til at Kiwi har drevet denne, noe som har medført en sterk vekst for kjeden, som fortsetter inn i 2016.

Den sterke priskonkurransen har ført til lavere marginer for butikkene, men hvis man ser på kroneverdien, har Norgesgruppen gjennomgående bedre resultater enn i 2014.

Lavere svinn

Butikkene har også vært gjennom en større effektivisering, slik at blant annet svinnet har blitt lavere.

– Dette er vi stolte av. Nå vil vi se hvordan denne utviklingen går gjennom dette året, sier Korneliussen, som pensjoneres i løpet av året og gir seg på topp.

Les hele saken: Full fest i Norgesgruppen – solid resultat og høyt utbytte