Sentrum, trygghet og julehandel

Del : fbtw

«Kloakkrør i Norges paradegate» er ett av flere uttrykk som har har blitt brukt om de riskoreduserende tiltakene i sentrum den senere tid. Natt til 7. november ble det satt ut betongrør og blomsterurner systematisk og strategisk i Karl Johansgate i Oslo, Lille Grensen og på Jernbanetorget. Reaksjonene har vært mange og sterke.

Byrådsleder Raymond Johansen (AP) har gjort en god innsats med å konsultere både OHF og andre i prosessen frem mot beslutningen om de midlertidige tiltakene, som ble tatt i begynnelsen av november. Vedtak om sikringstiltak må fattes av myndighetene, men det er svært positivt at de søker å få næringslivets mening tidlig inn i prosessen. Vårt råd i denne sammenhengen kan oppsummeres i følgende tre punkter:

Sikring gir ikke trygghet alene. Vi mener det trengs en omfattende sentrumsplan, med en sentrumsleder. Denne må ligge til grunn for alle tiltak om transport, sikring, arrangementer, regler og plansaker.

Fremkommelighet for folk og varelevering er essensielt for levende førsteetasjer i sentrum.

Sikringstiltak må være utformet slik at de ikke skaper frykt blant innbyggerne, men inngir trygghet. De må gjerne utformes med en funksjon, slik at de tilfører noe positivt til byrommet.

Tiltak må gjennomføres på en slik måte at folks opplevelse av julefeiring i Norges paradegate ikke reduseres. Dette kan gjøres med utstrakt bruk av bybetjenter, som beveger seg i handlegatene i sentrum til hjelp for vareleverandører, næringstransport, kunder og butikker.

Det første, overordnede, punktet vil jeg gjerne si litt mer om. Gjennom flere år har vi vært tungt engasjert i arbeider som areal- og transportplaner, byvekstavtaler, skattesaker, varelevering, kollektivtrafikk, parkeringsplasser, fasadereguleringer, arkitekturpolitikk, markedsaktiviteter, gategrunnleie, uniformert politi i gatene, og åpningstider. Et gjentagende tema i alle disse saker har vært å skape en felles forståelse for utvikling av et samarbeid mellom myndigheter – gård- og grunneiere og handelsnæringen. En forståelse som må munne ut i et forpliktende samarbeid om sentrumsutvikling – enten det er i Sandvika, Jessheim eller Oslo sentrum. En slik felles forpliktelse vil gjøre at byutviklingen blir mer orientert mot å sikre lønnsom og konkurransekraftig handel- og tjenestenæring i sentrum og andre knutepunkter.

En organisering av sentrum i Oslo som beskrevet ovenfor, vil etter vårt skjønn være plattformen for planlegging, investering og utrulling av sikkerhetstiltak i Oslo sentrum som vil gi den trygghet vi ønsker for alle kunder, gjester og ansatte i vår by. En slik plattform vil sikre koordinert og god gjennomføring av markedsdager, informasjon tilgjengelig for alle brukere av byen, raske og gode beslutninger om bruk av fellesareal i byen, bedre vedlikehold og renhold og ikke minst skape trygghet som virker til byens og innbyggernes beste.

Nå er betongrør med blomster satt ut, sammen med mange blomsterurner. Betongklossene skal være skiftet ut med blomsterurner innen 1. mars. Enkelte har valgt å male betongrørene utenfor sin butikk – det er bare positivt, og kan kanskje være en aktivitet som butikkene gjør sammen med kunder eller ansatte i desember?

Det som derimot bekymrer meg er om Oslo kommune – både politikere og forvaltning – tror at med dette tiltaket har vi gjort det som trengs i sentrumsarbeidet for en stund. Vi mener at Oslo kommune må investere i sikringstiltak for sentrum på et vis som skaper verdier. Da må vi se andre gjenstander enn blomsterurner og «kloakkrør» – vi må se fjernstyrte pullerter, bymøbler som er både pene, funksjonelle og effektiv, belysning, og alt det som gjør at flest mulig oppholder seg i byrommet vårt.

Lørdag 25. november – ja, om to dager! – åpnes offisielt julemarkedet i Oslo sentrum! Det blir julenisseopptog fra Jernbanetorget og til Studenterlunden. Det blir hilsen fra vår varaordfører Kamzy på Jernbanetorget, samtidig som vi deler ut nisseposer og lys til barna. Det blir sang og julenissetog gjennom hele paradegaten vår, opp til show og gøy på skøyteisen i Studenterlunden der ordfører Marianne Borgen holder den offisielle åpningen. Før det hele avsluttes med et magisk julefyrverkeri på Aker Brygge.

Julemarkedet Jul i Vinterland rammer inn skøyteisen i Studenterlunden. Dette blir en alle tiders åpning av julehandelen i våre medlemsbutikker og magasiner i hele sentrum.

Jeg håper vi sees på lørdag! Og jeg håper dere alle også passer på å delta når lokale strøksforeninger arrangerer julegateåpninger i deres nabolag. Butikkene og gårdeiere over hele Osloregionen samler seg om å lage best mulig markering av julehøytiden på Sæter, Karenslyst Alle, Grünerløkka, Vindern, Tøyen, Bogstadveien, Asker, Lillestrøm, Drøbak og så videre! Kom dere ut i våre felles storstuer, smak på julegløggen, gjør en god handel og hygg dere på vei inn i julehøytiden!

På gjensyn,

Jon Anders