Ny Bispegate med trikketrasé; fra Kong Håkons 5 s gt til Dyvekes bru

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14532
Versjon: 1
Tittel: Ny Bispegate med trikketrasé; fra Kong Håkons 5 s gt til Dyvekes bru
Tidsrom: 01.01.2018 – 22.07.2021
Tilbakemeldingsfrist: 11.07.2018

 

 

Berørte adresser:

Bispegata 2 til 12, Dronning Eufemias gate 38 til 40, Oslo gate 12 til 23A, St. Halvards gate 1A til 4

 

 

Arbeidets art:

Videreføring av trikk fra Dronning Eufemiasgate til Oslo gate, Ny vei oppbygging i full bredde med fortau og holdeplasser videre helt opp til Dyvekes bru.
Pelet løsning fra Kong Håkon 5s gt til jernbanekulvert Follobanen.

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Einar Samnøy
Plan opprettet dato: 07.12.2017
Kontakt tlf: 475 17 853
Kontakt e-post: einar.samnoy@bym.oslo.kommune.no