Ny byrådserklæring i Oslo

Del : fbtw

Mer handel og arbeidsplasser?

Denne uken har det skjedd mange viktige ting i Oslopolitikken. Det nyvalgte bystyret konstituerte seg, nytt byråd ble utpekt av byrådslederen og en ny byrådserklæring ble presentert av byrådsleder Raymond Johansen (AP).

Byrådserklæringen er viktig, den setter mål for hva vi kan vente ut av byens folkevalgte de neste fire årene, og i noe grad hvilke tiltak og handlinger som vil kunne skje. En byrådserklæring har som regel alltid noe som alle er enig i : Det er ikke vanskelig å være enig i at vi alle ønsker en trygg by, med gode gater og arbeidsplasser. Derfor er også OHF enig i mye av det som står i byrådserklæringen. Når det gjelder tiltak for å oppnå målene, er det ofte større grunn for reservasjon. Det kan være at det mangler tiltak for å oppnå målene, eller at tiltak ikke er riktige eller tilstrekkelige.

Har byrådet forstått handelsnæringens behov og utfordringer? Kan vi få øye på en holdning fra byrådspartiene der de vil styrke handelsnæringen, og sikre arbeidsplasser og omsetning i våre næringer? Underveis i forhandlingene fremmet vi forslag til politikk om dette gjennom å fokusere på transport, bylivstiltak og mer kunnskap om handelen inn i forvaltningen.

Mobilitet

OHF mener transportløsninger eller mobilitet for både kunder, ansatte, varer og tjenester er det viktigste som våre folkevalgte må ordne. Hva som blir retoriske øvelser innen transport, og hva som blir viktige innskjerpinger i fremkommelighet og fremkomstmidler, gjenstår å se. Det loves mer innsats og ressurser til kollektivtrafikken, og bilen er fortsatt et objekt som skal hindres eller fjernes. Det er samtidig ikke foreslått flere bilfrie sentrumsområder, noe som kan jo tyde på en erkjennelse om at ulike transportmidler må til for å få byen til å fungere.

Utslippsfrie biler

Et radikalt tiltak er at det ikke skal være lov å kjøre med annet enn utslippsfrie biler i Oslo sentrum fra 2020. Fra 2023 må alle lette varebiler være utslippsfrie. Det er også en rekke andre tiltak om omhandler bilbruk i Oslo, og mange av disse må vi se kritisk på. Den politiske ledelsen i Oslo ønsker en kraftig omlegging av byens transportbruk, men det må være både mulig å tilpasse, slik at handel og næringsliv kan beholde sin konkurransekraft.
Det er dessuten en gjennomgangstone at formålet er mer en «krig» mot bil, fremfor en politikk som skal hindre ulemper og fremme god mobilitet. Et eksempel er at «Det skal alltid lønne seg å velge utslippsfri bil, samtidig som elbiler også gradvis må betale for plassen de tar opp i byen.»

Oslopakkene

Vi advarer sterkt mot å løpe bort fra inngåtte avtaler i Oslopakke III. Oslopakkene mellom Oslo og Akershus/Viken er utrolig viktige for å få på plass god infrastruktur, og bygge Oslo byregion for alle menneskene som hører hjemme i denne storbyregionen. Samtidig er det flere saker vi kan støtte opp rundt, som bedre og billigere kollektivtilbud og å bruke Ruter-appen til sømløs transport med bysykler, bildeling og el-sparkesykler. Byrådet varsler flere konflikter mellom sykkelveier og annen gatebruk. Vi advarer regelmessig Oslo kommune mot å forsere sykkeltiltak til skade for lokal handel.

Vi vil ha sentrumskontor!

Til sist i denne runden: Forrige byrådserklæring fra de samme partier lovet å «etablere et sentrumssamarbeid (…) for å profilere Oslo sentrum bedre, koordinere aktiviteter og sikre bedre varelevering for handelen.» Dette ble ikke gjort. I denne erklæringen kan vi lese «Etablere en tjeneste for koordinering av byliv, handel og aktivitet».

Et organisert samarbeid vil gi muligheter, ideer og gode samarbeidsløsninger. Dette får vi ikke om alle jobber i silo med å arrangere markedsdager, julegateåpninger, sportsarrangementer, samle kunnskap om transport, uklare åpningstider og mye mer. Det er vanskelig å forstå hvorfor samarbeid skremmer byrådet fra å gjennomføre dette – les brev fra byråd for byutvikling.

Vi vet ikke om byrådserklæringen gir grunn til optimisme om at vi endelig skal få på plass et sentrumskontor med koordineringsfunksjon. I dette som med mangt annet får vi si: «The proof is in the pudding»!

PS: Vi gratulerer alle folkevalgte med de viktige verv som ordfører, varaordfører, byråder, utvalgsledere, bystyremedlemmer m.fl.! Det bør ikke være en overraskelse for noen av dere, at dere vil snart få besøk av OHF!