Ny helårstrasé mellom Lilloseter, Sinober og Burås

Del : fbtw
Det er varslet om igangsetting av arbeid med reguleringsplan fra Oslo Kommune.
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at Nittedal kommune starter opp arbeid med områdereguleringsplan for ny helårstrasé mellom Lilloseter, Sinober og Burås
 
For mer informasjon vedrørende dette, klikk her.