Ny høyspenttrasè vest- Rodeløkka

Del : fbtw
Det skal etableres ny høyspentkabeltrase mellom Rodeløkka transformatorstasjon og Sofienberggata 49, samt fra Rodeløkka transformatorstasjon til Trondheimsveien 44. Tidsrommet vil være mellom 1. mai 2016 til 1. oktober 2016. Siste frist for tilbakemelding er 6. juli 2014.
Berørte adresser vil være Helgesensgate 62B-C, 63, 64, 66A-B, 68, Verksgata 9, Sofienberggata 49A-B og 39.