Kafé Celius på Christiania Torv. Foto: VisitOSLO/Tord Baklund.

Ny policy for uteservering

Del : fbtw

En ny veileder for uteservering i Oslo sentrum er påbegynt. OHF deltok på oppstartsverksted.

I midten av august begynte Plan- og bygningsetaten (PBE) arbeidet med en «Faglig policy for uteservering i Oslo sentrum». Veiledningen skal bli et verktøy for Oslo kommune og gi forutsigbarhet for serveringsbransjen. Målet er å øke og spre bylivet.

– Vi er ikke så fornøyd med prøveordningen som har vært i Karl Johans gate 33-45. Det er ikke dermed sagt at vi er negativ til gateservering om sommeren, men vi ønsker å se på bruken av byrommene og er opptatt av kvalitet, sa enhetsleder Per-Arne Horne fra PBE til deltakerne på verkstedet.

Langsiktighet og lønnsomhet

Solsiden restaurant VisitOSLO_Nancy Bundt

Solsiden restaurant har nydelig utsikt over Oslofjorden. Foto: VisitOSLO/Nancy Bundt.

Etaten hadde invitert berørte, deriblant myndigheter, nødetater og næringsliv, til å delta i diskusjonen om hvordan man kan fremme gode uteserveringer. Mens etaten vektla plassering og utforming, var OHF mer opptatt av at vilkår må sikre lønnsomhet.

– En næringsdrivende investerer ikke i kostbare markiser og møblement, hvis de ikke har en langsiktig og god avtale med kommunen, som sikrer driften over flere sesonger. Man må også opp i et visst antall plasser for at det skal være lønnsomt å drive, påpekte Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

– Kan ikke detaljstyre

Han hadde i forkant av verkstedet møter med flere sentrale aktører i bransjen. De håper kommunen kan forenkle søknadsprosessen og åpne for større serveringsareal i sommersesongen.

De understreket at en veileder må lages i samarbeid mellom kommune, næringsdrivende og gårdeiere. Det er viktig at veilederen bygger på erfaringer fra dagens seriøse aktører, slik at byens særpreg og muligheter blitt tatt vare på.

– Oslo kommune kan ikke detaljstyre utviklingen i serveringsbransjen, men må sørge for forutsigbare og langsiktige vilkår for å drive serveringssteder. Lave forventninger til lønnsomhet, gir lav vilje til å investere, uttalte Henriksen.

Etatene må enes

Henriksen la til at bransjen må kunne forvente at kommunen samler seg om en målsetting for byrommet og uteservering. I dag oppleves det at ved Plan- og bygningsetaten, Næringsetaten og Bymiljøetaten har ulike mål for hvordan byen skal utvikles og driftes.

OHF vil delta i det videre arbeidet med denne veiledningen og andre aktuelle saker som angår serveringsbransjen. Jon Anders Henriksen tar gjerne imot innspill og meninger.