Nye miljøgebyr innføres

Del : fbtw

Eier eller bestyrer av bygning/grunn og bruker eller leier av lokaler på gatenivå må ha rutiner for renhold, snørydding ? også på tak ? og strøing. 

Følges ikke politivedtekt for Oslo, ilegges du miljøgebyr. Det nye fra januar 2014 er at gebyrene har økt og blitt differensiert. Størrelsen på gebyret avhenger av overtredelsens alvorlighetsgrad, omfang, varighet og virkning.
Bymiljøetaten tar stikkprøver og kontrollerer at gårdeiere, næringsdrivende og publikum følger forskriftene. Kontroll skjer både systematisk og på bakgrunn av henvendelser fra publikum.
Det er opprettet et vaktmesterregister hvor gårdeiere kan registrere kontaktinfo. På den måten kan bymiljøetaten komme i kontakt med den ansvarlige når det er hensiktsmessig. Registreringen fritar ikke for selvstendige plikter.