Nye plan- og reguleringssaker i Oslo sentrum

Del : fbtw
Maridalsveien og Brenneriveien, bydel Grünerløkka
Oslo kommune starter opp nytt planarbeid i et viktig kvartal i Oslo sentrum. Tiltaket skal forsterke byutviklingen langs Akerselva. Dette er oppstart av planarbeidet, og det er rom for å spille inn interesser, ønsker og verdier som vi ønsker skal bli del av det utredende planarbeidet. Det finnes en mulighetsstudie, som kan leses her. Send gjerne dine innspill til OHF pr e-post innen 7.januar 2015. 
Ullevålsveien 114 – detaljregulering, bydel St.Hanshaugen
Området foreslås omregulert til å gi rom for flere boliger. Et eget spørsmål er hvor høyt man skal tillate å bygge i dette området. Les forslaget her. Send dine innspill til OHF innen 9.januar 2015.  
Universitetsgata 7-9 i Sentrum (Tullinkvartalet) – omreguleringssak 
Området foreslås å bli omregulert slik at det blir mer rom for undervisning, kontordrift, handel og forretning. Les forslaget her. Kvartalet, som rammer inn Tullinløkka og grenser mot Ring 1, er en viktig del av Oslo sentrum, og preger gatebildet i dette området. Vi ber om at meldinger fra våre medlemmer sendes OHF innen 12.januar 2015, pr e-post. 
Ny ishall på Jordal – bydel Gamle Oslo
Oslo kommune fremmer forslag om detaljreguleringsplan som skal sikre en fremtidig ishall i tråd med forslaget fremmet under OL 2022 i Oslo. Oppstart av planarbeidet varsles nå, og innspill til hva planarbeidet skal se nærmere på, bes meldt inn til Oslo Kommune innen 25.januar 2015. Du kan lese om forslaget her. Om du ønsker å ta opp saken eller deler av den via OHF, ber vi om melding pr e-post innen 19.januar 2015.