Nye regler for parkeringsbøter

Del : fbtw

– Vi ønsker å skille mellom de bilistene som bevisst har parkert feil, og de som bare er litt uheldige, sier Solvik-Olsen til NRK Forbrukerinspektørene.

Han ønsker derfor å iverksette et regelverk som skal gjelde både for de kommunale og de private selskapene. Forslaget sendes ut på høring nå.
Hovedendringen er at bøtene blir delt inn i tre nivåer: 300 kroner (forglemmelse), 600 kroner (normalsats) og 900 kroner (grov overtredelse)
En typisk forglemmelse kan for eksempel være at du har glemt å trekke gratislapp utenfor et kjøpesenter.
Normalsatsen vil gjelde i tilfeller hvor du for eksempel kommer for sent eller har parkert over to parkeringsplasser.
Det høyeste nivået skal gjelde når du bevisst har parkert feil eller burde skjønt at du gjorde det, for eksempel når du er til hinder for annen trafikk eller tar en handikapplass.
– De satsene vi legger opp til er generelt mye hyggeligere enn det du opplever fra private selskaper i dag, sier ministeren.
I dag er den private parkeringsbransjen uregulert.