Nytt forum for servering

Del : fbtw

OHF Serveringsgruppen er en ny gruppe for serveringsbedriftene i Oslo Handelsstands Forening. Dette skal være en arena for aktørene i serveringsbransjen hvor vi kan diskutere aktuelle og sentrale temaer. Oppdraget til Serveringsgruppen er å guide OHF i arbeidet med serveringspolitikk, og skape møteplasser for bransjen. Vi skal jobbe opp mot både myndigheter og bransjen i å utvikle gode rammevilkår for lønnsomme, seriøse og fremoverlente serveringssteder.

Gruppen ledes av et styre med disse deltakerne:

Helene Skjenneberg Leon Skandinavia
Tone Wicklund-Hansen Olivia, Oslo
Erik Tronbøl, Concept Restaurants, Oslo
Frode Rønne Malmo, Mathallen Vulkan, Oslo
Tore Melgårdshagen, Resthon, Oslo
Gjøran Sæther, Fursetgruppen, Oslo

Vi har tatt en prat med styreleder Helene Skjenneberg.

– Hvorfor har vi opprettet dette forumet?
OHF har i mange år hatt undergrupper som arbeider tett med de ulike medlemsnisjene, som Young Retailers og Dagligvaregruppen. Servering er en viktig del av næringen i både sentrum og på senter, og vi ser at den blir mer sentral fremover. For OHF er det viktig å ivareta denne utviklingen, og vi vi fant det naturlig å opprette et forum som ivaretar medlemmene innen servering.

– Hvilke mål har du for OHF Serveringsgruppen, hva skal den være for medlemmene?
Serveringsgruppen skal være et fora for medlemmene sine hvor de kan løfte frem saker av betydning for deres forutsetninger for drift. Det kan eksempelvis være av næringspolitisk karakter. Medlemmene setter agenda og fokusområder. Vi har allerede hatt et møte i gruppen hvor det blant annet ble diskutert rammebetingelser for drift i sentrum. OHF er organet som skal arbeide for dette på vegne av medlemmene.

– Hva er de viktigste sakene å ta opp nå?
Aktuelle saker er vi har diskutert er, som nevnt, rammebetingelser for drift. Lik tolkning av lovverk ved tilsyn og behandlingstid i etater har vært sentrale tema.

– Hvilke forventninger og ønskemål har du til OHFs rolle i gruppen?
OHF skal være et handlekraftig organ som arbeider på vegne av sine medlemmer, og bidrar til optimale forutsetningene for lønnsom drift.  De skal være med på å skape et levende sentrum og handelsmiljø i Oslo og omegn.

– Hvorfor bør alle som driver med servering i Oslo-området bli med?
En samlet næring som arbeider for samme overordnede mål vil alltid få utrettet mer. Som medlem av OHF vil man i tillegg ha mulighet for at noen arbeider dedikert med saker som er av betydning for enhver drift. Man er del av et fellesskap hvor man sammen kan være med å bidra til gode forutsetninger for lønnsom drift. Det er jo tross alt det det i enden handler om. Lønnsom drift og tjene penger samtidig som man har en sunn og god bedrift. Jeg mener at dette er noe man lykkes bedre med i fellesskap.

Så oppfordringen fra Skjenneberg og resten av styret i gruppen er klar, sammen får vi utrettet mer!

Bli med i vår lukkede facebookgruppe for serveringsforumet her!